Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 19790:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Säkerhetskrav för kryptomoduler (ISO/IEC 19790:2012)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 19790:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Säkerhetskrav för kryptomoduler (ISO/IEC 19790:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the security requirements for a cryptographic module utilised
within a security system protecting sensitive information in computer and telecommunication
systems. This International Standard defines four security levels for cryptographic modules to
provide for a wide spectrum of data sensitivity (e.g. low value administrative data, million dollar
funds transfers, life protecting data, personal identity information, and sensitive information used by
government) and a diversity of application environments (e.g. a guarded facility, an office,
removable media, and a completely unprotected location). This International Standard specifies four
security levels for each of 11 requirement areas with each security level increasing security over the
preceding level.
This International Standard specifies security requirements specified intended to maintain the
security provided by a cryptographic module and compliance to this International Standard is not
sufficient to ensure that a particular module is secure or that the security provided by the module is
sufficient and acceptable to the owner of the information that is being protected.

Ämnesområden

Ledningssystem för IT-tjänster (04.060) IT-säkerhet (35.030) Kodning av information (35.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 19790:2020

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Säkerhetskrav för kryptomoduler (ISO/IEC 19790:2012)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationssäkerhet, cybersäkerhet och integritetsskydd, SIS/TK 318

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Security requirements for cryptographic modules (ISO/IEC 19790:2012)

Artikelnummer: STD-80020897

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-26

Antal sidor: 88