Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 19896-2:2023

IT-säkerhetstekniker - Kompetenskrav för testare och utvärderare av informationssäkerhet - Del 2: Kunskaps-, färdighets- och effektivitetskrav för testare enligt ISO/IEC 19790 (ISO/IEC 19896-2:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 19896-2:2023

IT-säkerhetstekniker - Kompetenskrav för testare och utvärderare av informationssäkerhet - Del 2: Kunskaps-, färdighets- och effektivitetskrav för testare enligt ISO/IEC 19790 (ISO/IEC 19896-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides the minimum requirements for the knowledge, skills and effectiveness requirements of individuals performing testing activities for a conformance scheme using ISO/IEC 19790 and ISO/IEC 24759.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 19896-2:2023

IT-säkerhetstekniker - Kompetenskrav för testare och utvärderare av informationssäkerhet - Del 2: Kunskaps-, färdighets- och effektivitetskrav för testare enligt ISO/IEC 19790 (ISO/IEC 19896-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kravställning och verifiering, SIS/TK 318/AG 31

Internationell titel: IT security techniques - Competence requirements for information security testers and evaluators - Part 2: Knowledge, skills and effectiveness requirements for ISO/IEC 19790 testers (ISO/IEC 19896-2:2018)

Artikelnummer: STD-80040799

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-01-30

Antal sidor: 48