Standard Svensk standard · SS-EN 17429:2020

Bevarande av kulturarv - Upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom kulturvård

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17429:2020

Bevarande av kulturarv - Upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom kulturvård
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Det här dokumentet ger en översikt över principer, processer och god praxis för upphandling av varor, tjänster och entreprenader för kulturvård. Detta kan omfatta alla typer av kulturvårdsåtgärder, oavsett om det rör förebyggande eller aktiv konservering, undersökning, planering, policyer eller projektledning osv. Det här dokumentet beskriver olika upphandlingsalternativ, bland annat beroende på omfattningen av det arbete som förutses.
Detta dokument är avsett att läsas tillsammans med relevanta upphandlingsbestämmelser, och är specifikt för bevarande av kulturarv.
Det här dokumentet är inte avsett att åsidosätta eller stå i strid med europeisk och nationell lagstiftning angående upphandling.
Det här dokumentet är avsett att användas
— av beställare av kulturvårdsarbete (t.ex. förvaltare, upphandlande myndighet/enhet eller privatpersoner, samlingsinstitutioner, bevarandespecialister och organisationer som finansierar kulturvård) och
— av de personer och företag som avser att utföra kulturvårdsarbete.

Ämnesområden

Konstföremål och hantverksprodukter. Kulturegendom och kulturarv (97.195)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17429:2020

Bevarande av kulturarv - Upphandling av varor, tjänster och entreprenader inom kulturvård
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Bevarande av kulturarv, SIS/TK 479

Internationell titel: Conservation of cultural heritage - Procurement of conservation services and works

Artikelnummer: STD-80031183

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-08-18

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 17429:2020