Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-24+A11, utg 7:2023

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-24: Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel samt på glassmaskiner och ismaskiner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-24+A11, utg 7:2023

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-24: Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel samt på glassmaskiner och ismaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 663 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 663 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Corrigendum No 1, August 2021 till IEC 60335-2-24:2020 är inarbetat i standarden. EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022 ingår i standarden.

Ämnesområden

Kyl- och frysutrustning för hushållsbruk (97.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN IEC 60335-2-24+A11, utg 7:2023

Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-24: Särskilda fordringar på kylar och frysar för livsmedel samt på glassmaskiner och ismaskiner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 663 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 663 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers

Artikelnummer: STD-80040809

Utgåva: 7

Fastställd: 2023-01-25

Antal sidor: 73

Parallell utgåva: SS-EN 60335-2-24 , SS-EN 60335-2-24 A 1 , SS-EN 60335-2-24 A 2 , SS-EN 60335-2-24 A 11