Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4865-1:2023

Tandvård - Allmänna krav på handinstrument - Del 1: Handinstrument utan gångjärn (ISO 4865-1:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4865-1:2023

Tandvård - Allmänna krav på handinstrument - Del 1: Handinstrument utan gångjärn (ISO 4865-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and test methods common to all non-hinged metallic dental hand instruments including materials, hardness, surface finish, resistance to reprocessing and information for marking. It does not specify terms and definitions or classification of specific types of hand instruments. This document excludes powered instruments.

Ämnesområden

Tandvårdsutrustning (11.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4865-1:2023

Tandvård - Allmänna krav på handinstrument - Del 1: Handinstrument utan gångjärn (ISO 4865-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tandvård, SIS/TK 327

Internationell titel: Dentistry - General requirements of hand instruments - Part 1: Non-hinged hand instruments (ISO 4865-1:2023)

Artikelnummer: STD-80046903

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-11-07

Antal sidor: 20