Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3630-1:2019

Tandvård - Rotkanalinstrument - Del 1: Allmänna krav och provningsmetoder (ISO 3630-1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3630-1:2019

Tandvård - Rotkanalinstrument - Del 1: Allmänna krav och provningsmetoder (ISO 3630-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies general requirements and test methods for endodontic instruments used for endodontic purposes, e.g. enlargers, compactors, accessory instruments, shaping and cleaning instruments, and a numeric coding system. In addition, it covers general size designations, color-coding, packaging, and identification symbols.

Ämnesområden

Tandvårdsutrustning (11.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3630-1:2019

Tandvård - Rotkanalinstrument - Del 1: Allmänna krav och provningsmetoder (ISO 3630-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tandvård, SIS/TK 327

Internationell titel: Dentistry - Endodontic instruments - Part 1: General requirements (ISO 3630-1:2019)

Artikelnummer: STD-80017554

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-10-15

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN ISO 3630-1:2008