Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11607-1:2020/A1:2023

Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras - Del 1: Krav på material, sterilbarriär- och förpackningssystem - Tillägg 1: Tillämpning av riskhantering (ISO 11607-1:2019/Amd 1:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11607-1:2020/A1:2023

Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras - Del 1: Krav på material, sterilbarriär- och förpackningssystem - Tillägg 1: Tillämpning av riskhantering (ISO 11607-1:2019/Amd 1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements and test methods for materials, preformed sterile barrier systems, sterile barrier systems and packaging systems that are intended to maintain sterility of terminally sterilized medical devices until the point of use.
It is applicable to industry, to health care facilities, and to wherever medical devices are placed in sterile barrier systems and sterilized.
It does not cover all requirements for sterile barrier systems and packaging systems for medical devices that are manufactured aseptically. Additional requirements can be necessary for drug/device combinations.
It does not describe a quality assurance system for control of all stages of manufacture.
It does not apply to packaging materials and/or systems used to contain a contaminated medical device during transportation of the item to the site of reprocessing or disposal.

Ämnesområden

Sterilisering vid förpackning (11.080.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11607-1:2020/A1:2023

Förpackningar för medicintekniska produkter som skall steriliseras - Del 1: Krav på material, sterilbarriär- och förpackningssystem - Tillägg 1: Tillämpning av riskhantering (ISO 11607-1:2019/Amd 1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems - Amendment 1: Application of risk management (ISO 11607-1:2019/Amd 1:2023)

Artikelnummer: STD-80047628

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-12-07

Antal sidor: 36

Tillägg till: SS-EN ISO 11607-1:2020