Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 18010:2023

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptika — Information om beredning av sporer och bestämning/uteslutning av sporistatisk aktivitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 18010:2023

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptika — Information om beredning av sporer och bestämning/uteslutning av sporistatisk aktivitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document provides additional information and recommendations on the preparation of spores and
a test method to determine / exclude sporistatical activity respectively differentiate between
sporistatical and sporicidal activity of a product.


Ämnesområden

Desinficeringsmedel och antiseptika (11.080.20) Kemikalier för desinficering inom hushåll och industri (71.100.35)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 18010:2023

Kemiska desinfektionsmedel och antiseptika — Information om beredning av sporer och bestämning/uteslutning av sporistatisk aktivitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Chemical disinfectants and antiseptics - Information on the preparation of spores and determination/exclusion of sporistatical activity

Artikelnummer: STD-80047407

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-11-28

Antal sidor: 20