Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11139:2018

Sterilisering av medicintekniska produkter - Terminologi - Termer som används i standarder för sterilisering samt tillhörande utrustning och processer (ISO 11139:2018)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 11139:2018/A1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11139:2018

Sterilisering av medicintekniska produkter - Terminologi - Termer som används i standarder för sterilisering samt tillhörande utrustning och processer (ISO 11139:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 222 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 222 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 555,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document defines terms in the field of the sterilization of health care products including related equipment and processes.

Ämnesområden

Hälso- och sjukvård (01.040.11) Sterilisering och desinficering allmänt (11.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11139:2018

Sterilisering av medicintekniska produkter - Terminologi - Termer som används i standarder för sterilisering samt tillhörande utrustning och processer (ISO 11139:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 222 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 222 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 555,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Sterilization of health care products - Vocabulary - Terms used in sterilization and related equipment and process standards (ISO 11139:2018)

Artikelnummer: STD-80006752

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-18

Antal sidor: 64