Standard Svensk standard · SS 8760014 :2017

Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760014 :2017

Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard avser rengöring och städning av lokaler och inventarier inom hälso- och sjukvård för att minska smittspridning.
Denna standard anger kvalitetskriterier för olika hygienklasser samt specificerar krav på och ger rekommendationer för uppföljning och kontroll av rengöring och städning.
Denna standard specificerar krav på utbildning och kompetens hos personalen samt på ansvarsförhållanden.
Denna standard specificerar krav på städutrustning samt ger rekommendationer för dokumenterade instruktioner om hur städningen utförs.
Denna standard ger rekommendationer om städfrekvens.
Denna standard omfattar inte städning och rengöring i renrum.
Denna standard omfattar inte periodiskt underhåll (storstädning).
Denna standard är tillämpbar vid
— upphandlingar,
— verksamhetsutveckling,
— uppföljning, oavsett om rengöring och städning sker i egen regi eller är upphandlad,
— tillsyn,
— jämförelser mellan olika leverantörer.

Ämnesområden

Medicin allmänt (11.020) Övrigt (11.080.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 8760014 :2017

Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Rengöring, desinfektion och sterilisering, SIS/TK 349

Internationell titel: Cleaning in order to reduce the spread of infection within health care

Artikelnummer: STD-8029925

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-12-01

Antal sidor: 48