Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-5:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 5: Bestämning med filtertrycksvärdetest (ISO 23900-5:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-5:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 5: Bestämning med filtertrycksvärdetest (ISO 23900-5:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 23900-5:2015 specifies a method of assessing the degree of dispersion of a colorant in a thermoplastic polymer. The method is suitable for testing colorants in the form of colour concentrates in all polymers used for extrusion and melt-spinning processes.

Ämnesområden

Tillsatsmaterial för plast (83.040.30) Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-5:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 5: Bestämning med filtertrycksvärdetest (ISO 23900-5:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 5: Determination by filter pressure value test (ISO 23900-5:2015)

Artikelnummer: STD-80006913

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-25

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13900-5:2005