Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16014-5:2019

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av "size-exclusion" (gel) kromatografi - Del 5: Ljusspridningsmetod (ISO 16014-5:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16014-5:2019

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av "size-exclusion" (gel) kromatografi - Del 5: Ljusspridningsmetod (ISO 16014-5:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a general method for determining the average molecular weight and the molecular weight distribution of polymers using SEC-LS, i.e. size-exclusion chromatography coupled with light-scattering detection. The average molecular weight and the molecular weight distribution are calculated from molecular weight data and weight concentrations determined continuously with elution time. The molecular weight at each elution time is determined absolutely by combining a light-scattering detector with a concentration-sensitive detector. Therefore, SEC-LS is classified as an absolute method.
This method is applicable to linear homopolymers and to nonlinear homopolymers such as branched, star-shaped, comb-like, stereo-regular and stereo-irregular polymers. It can also be applied to heterophasic copolymers whose molecular composition cannot vary. However, SEC-LS is not applicable to block, graft or heterophasic copolymers whose molecular composition can vary. And the methods are applicable to molecular weights ranging from that of the monomer to 3 000 000, but are not intended for samples that contain 30 % of components having a molecular weight

Ämnesområden

Plast Allmänt (83.080.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16014-5:2019

Plast - Bestämning av polymerers genomsnittliga molekylära massa och molekylära massfördelning vid användning av "size-exclusion" (gel) kromatografi - Del 5: Ljusspridningsmetod (ISO 16014-5:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Plastics - Determination of average molecular weight and molecular weight distribution of polymers using size-exclusion chromatography - Part 5: Light-scattering method (ISO 16014-5:2019)

Artikelnummer: STD-80012532

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-06-18

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 16014-5:2012