Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 20000-10:2018

Ledningssystem för tjänster - Del 10: Översikt och terminologi (ISO/IEC 20000-10:2018, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 20000-10:2018

Ledningssystem för tjänster - Del 10: Översikt och terminologi (ISO/IEC 20000-10:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument beskriver de grundläggande begreppen i ISO/IEC 20000 (alla delar) och identifierar hur
de olika delarna stöder ISO/IEC 20000-1:2018 samt relationerna mellan ISO/IEC 20000-1 och andra
internationella standarder och tekniska rapporter. Detta dokument inkluderar också den terminologi
som används i alla delar av ISO/IEC 20000, så att organisationer och personer kan tolka begreppen
korrekt.
Detta dokument kan användas av:
a) organisationer som strävar efter att förstå termerna och definitionerna för att ge stöd för
användningen av ISO/IEC 20000 (alla delar);
b) organisationer som söker vägledning till sättet att använda de olika delarna av ISO/IEC 20000 för att
nå sina mål;
c) organisationer som vill få en förståelse för hur ISO/IEC 20000 (alla delar) kan användas i
kombination med andra internationella standarder;
d) utövare, granskare och andra parter som vill få en förståelse av ISO/IEC 20000 (alla delar).

Ämnesområden

Övriga (03.080.99) Informationsteknik Allmänt (35.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 20000-10:2018

Ledningssystem för tjänster - Del 10: Översikt och terminologi (ISO/IEC 20000-10:2018, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Svenska institutet för standarder

Internationell titel: Information technology - Service management - Part 10: Concepts and vocabulary (ISO/IEC 20000-10:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80022062

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-28

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-ISO/IEC 20000-10:2018