Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 19796-1:2009

Informationsteknik - Lärande och utbildning - Kvalitetshantering, säkerställande och mätning - Del 1: Generell strategi (ISO/IEC 19796-1:2005)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 19796-1:2009

Informationsteknik - Lärande och utbildning - Kvalitetshantering, säkerställande och mätning - Del 1: Generell strategi (ISO/IEC 19796-1:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO/IEC 19796 provides a common framework to describe, specify, and understand critical properties, characteristics, and metrics of quality. The Reference Framework for the Description of Quality Approaches (RFDQ) is an elaborated and extensive process model. This standardization work harmonizes existing concepts, specifications, terms, and definitions for learning, education, and training.

Ämnesområden

Personaladministration (03.100.30) IT-tillämpningar inom utbildning (35.240.90)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO/IEC 19796-1:2009

Informationsteknik - Lärande och utbildning - Kvalitetshantering, säkerställande och mätning - Del 1: Generell strategi (ISO/IEC 19796-1:2005)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 955,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationshantering inom utbildningssektorn, SIS/TK 450

Internationell titel: Information technology - Learning, education, and training - Quality management, assurance and metrics - Part 1: General approach (ISO/IEC 19796-1:2005)

Artikelnummer: STD-69880

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-28

Antal sidor: 136