Standard Svensk standard · SS-ISO 21502:2023

Styrning av projekt, program och portföljer — vägledning för projektstyrning (ISO 21502:2020, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21502:2023

Styrning av projekt, program och portföljer — vägledning för projektstyrning (ISO 21502:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I det här dokumentet presenteras riktlinjer för projektstyrning. Dokumentet är tillämpligt för alla typer
av organisationer, såväl offentliga som privata organisationer och välgörenhetsorganisationer.
Dokumentet är även tillämpligt för alla typer av projekt, oavsett syfte, leveransstrategi, livscykelmodell,
komplexitet, storlek, kostnad eller varaktighet.
Anmärkning: Leveransstrategi kan vara varje metod eller process som passar för den avsedda typen av
resultat, som prediktiva, inkrementella, iterativa, adaptiva eller blandade strategier, inklusive agila
strategier.
I detta dokument ges övergripande beskrivningar av rutiner som anses fungera väl och som ger goda
resultat i samband med projektstyrning. Dokumentet ger inte vägledning kring hanteringen och
ledningen av program eller portföljer. Områden som avser styrning i allmänhet tas endast upp i samband
med projektstyrning.

Ämnesområden

Tjänster allmänt (03.080.01) Tjänster för företag (03.080.20) Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01) Forskning och utveckling (03.100.40) Övrigt företagsorg. (03.100.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 21502:2023

Styrning av projekt, program och portföljer — vägledning för projektstyrning (ISO 21502:2020, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 584 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Projekt, program och portfölj, SIS/TK 510

Internationell titel: Project, programme and portfolio management — Guidance on project management (ISO 21502:2020, IDT)

Artikelnummer: STD-80040542

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-01-16

Antal sidor: 64

Ersätter: SS-ISO 21500:2012