Standard Svensk standard · SS-EN 16646:2014

Underhåll – Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16646:2014

Underhåll – Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I denna Europastandard introduceras förvaltning av fysiska tillgångar som ramverk för underhållsaktiviteter. I standarden beskrivs också sambandet mellan organisationens strategiska plan och underhållsförvaltningssystem, liksom sambandet mellan underhållsprocessen och övriga processer för förvaltning av fysiska tillgångar. Dessutom behandlas underhållets roll och betydelse inom förvaltningssystemet för fysiska tillgångar under en enhets hela livscykel. 

Denna Europastandard kan användas i produktionsorganisationer av alla storlekar, men om det finns specifika standarder för en viss tillämpning eller ett visst fält ska även de dokumenten beaktas. 

Denna Europastandard är vägledande och innehåller rekommendationer. Den är inte avsedd att användas för certifierings-, efterlevnads- eller avtalsmässiga ändamål. 

Ämnesområden

Företagsorganisation och företagsledning Allmänt (03.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16646:2014

Underhåll – Underhåll inom förvaltning av fysiska tillgångar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Underhåll, SIS/TK 113

Internationell titel: Maintenance — Maintenance within physical asset management

Artikelnummer: STD-82086643

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-12-17

Antal sidor: 44