Standard Svensk standard · SS-EN 2559:2022

Flyg- och rymdteknik - Förimpregnerade kol, glas och aramidfibrer - Fastställande av harts- och fiberinnehåll samt fibermassa per areaenhet

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN 2559:2022/A1:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 2559:2022

Flyg- och rymdteknik - Förimpregnerade kol, glas och aramidfibrer - Fastställande av harts- och fiberinnehåll samt fibermassa per areaenhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 238 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 238 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 980,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods for determining the resin content, fibre content and mass of fibre per unit area of fibre preimpregnates for aerospace use.

Ämnesområden

Gummi och plast (49.025.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 2559:2022

Flyg- och rymdteknik - Förimpregnerade kol, glas och aramidfibrer - Fastställande av harts- och fiberinnehåll samt fibermassa per areaenhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 238 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 238 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 980,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Carbon, glass and aramid fibre preimpregnates - Determination of the resin and fibre content and the mass of fibre per unit area

Artikelnummer: STD-80039723

Utgåva: 2

Fastställd: 2022-12-06

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 2559