Standard Svensk standard · SS-EN 2716:2018

Flyg- och rymdteknik - Provningsmetod - Bestämning av känslighet för interkristallin korrosion - Smidbara produkter av aluminiumlegering i serierna AL-P2XXX och AL-P7XXX samt aluminium-litiumlegeringar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 2716:2018

Flyg- och rymdteknik - Provningsmetod - Bestämning av känslighet för interkristallin korrosion - Smidbara produkter av aluminiumlegering i serierna AL-P2XXX och AL-P7XXX samt aluminium-litiumlegeringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the procedure for the determination of the susceptibility to intergranular corrosion of wrought aluminium alloys in AL-P2XXX- series, AL-P7XXX- series and aluminium-lithium alloy products.
It does not consider health and safety requirements. It is the responsibility of the user to adopt appropriate health and safety precautions when hazardous substances are involved.

Ämnesområden

Aluminium (49.025.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 2716:2018

Flyg- och rymdteknik - Provningsmetod - Bestämning av känslighet för interkristallin korrosion - Smidbara produkter av aluminiumlegering i serierna AL-P2XXX och AL-P7XXX samt aluminium-litiumlegeringar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Test method - Determination of susceptibility to intergranular corrosion - Wrought aluminium alloy products AL-P2XXX- series, AL-P7XXX- series and aluminium-lithium alloys

Artikelnummer: STD-80008058

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-11-27

Antal sidor: 16