Standard Svensk standard · SS 184280:2013

Färg och lack - Visuella defekter i ytskiktet hos industriellt belagda byggvaror av trä

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 184280:2013

Färg och lack - Visuella defekter i ytskiktet hos industriellt belagda byggvaror av trä
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
SS 184280:2013 baseras på den nu upphävda SS 56812, Industriell målning av byggvaror av trä - Klassindelning. SS 184280 ersätter inte föregående standard i alla avseenden. Den tidigare standarden var fokuserad på klassindelning av ytor i klasserna A-C medan SS 184280 särskiljer acceptabla och icke acceptable visuella defekter hos industriellt belagda byggvaror av trä. Syftet med denna standard är att bedömningen av utfört arbete ska ske på ett likvärdigt sätt varje gång, på plats, i slutskedet av arbetet, t.ex. vid en slutbesiktning. Denna standard omfattar visuella defekter hos industriellt belagda snickerier av trä och träbaserade produkter, dvs. industriellt målade dörrar, fönster, lister, trappor och invändiga paneler. Denna standard omfattar produkter för både privat och professionell användning.Denna standard rör enbart visuell bedömning och kan därför inte användas för bedömning av teknisk kvalitet med avseende på exempelvis skikttjocklekar och målningssystem. Denna standard omfattar inte:— beklädnad till ytterväggar, staket, lekredskap och utemöbler— handmålade eller på platsmålade byggvaror— byggvaror av metall, plast eller andra material än trä— defekter som uppkommer vid montering.

Ämnesområden

Målning (87.020) Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 184280:2013

Färg och lack - Visuella defekter i ytskiktet hos industriellt belagda byggvaror av trä
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Visual surface deficiencies for industrially coated wooden building materials

Artikelnummer: STD-89425

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-03-08

Antal sidor: 16

Ersätter: SS 56812