Standard Svensk standard · SS 184007:2010

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Undersökningar och provningsmetoder

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 184007:2010

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Undersökningar och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard är avsedd att användas inför en upphandling av ommålning av fabrikslackerad stålplåt för att undersöka bl.a. beläggningens status och kondition samt för att komplettera och verifiera uppgifter som krävs för ett komplett förfrågningsunderlag. Standarden kan också användas för att välja provningsmetoder vid återkommande kontroller, vid egenkontroll vid förbehandling och ommålning samt vid besiktningar av fabriksbelagd stålplåt. För andra typer av lackerad plåt och för tidigare ommålad fabriksbelagd stålplåt kan denna standard använ-das som en vägledning.

Ämnesområden

Målning (87.020) Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 184007:2010

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Undersökningar och provningsmetoder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Examinations and test methods

Artikelnummer: STD-74155

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-05-20

Antal sidor: 32