Standard Svensk standard · SS 184006:2011

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Färgsystem och val av färgsystem

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 184006:2011

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Färgsystem och val av färgsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard beskriver och ger rekommendationer för på marknaden vanligen förekommande färgsystem för ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål. I samband med ommålning ersätts ibland vissa ytor med ny plåt. Standarden omfattar även färgsystem för denna nylagda plåt. Standarden kan användas som vägledning vid färgvalet för platsmålad byggnadsplåt av stål. Standarden omfattar inte färgsystem för fabriksbelagd aluminiumplåt.

Ämnesområden

Målning (87.020) Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 184006:2011

Färg och lack - Ommålning av fabriksbelagd byggnadsplåt av stål - Färgsystem och val av färgsystem
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Repainting of coil coated steel sheets for roofing and cladding - Paint system and selection of paint systems

Artikelnummer: STD-76372

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-28

Antal sidor: 24