Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11127-6:2022

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av vattenlösliga föroreningar genom konduktivitetsmätning (ISO 11127-6:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11127-6:2022

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av vattenlösliga föroreningar genom konduktivitetsmätning (ISO 11127-6:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of water-soluble contaminants in non-metallic blast-cleaning abrasives by conductivity measurement.
This is one of a number of parts in the ISO 11127 series dealing with the sampling and testing of non-metallic abrasives for blast-cleaning.
The types of non-metallic abrasive and requirements on each are contained in the ISO 11126 series.
The ISO 11126 series and the ISO 11127 series have been drafted as a coherent set of International Standards on non-metallic blast-cleaning abrasives.

Ämnesområden

Ytrengöring (25.220.10) Målning (87.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11127-6:2022

Behandling av stålytor före beläggning med målningsfärg och liknande produkter - Provningsmetoder för icke-metalliska blästermedel - Del 6: Bestämning av vattenlösliga föroreningar genom konduktivitetsmätning (ISO 11127-6:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives - Part 6: Determination of water-soluble contaminants by conductivity measurement (ISO 11127-6:2022)

Artikelnummer: STD-80039500

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-11-22

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 11127-6:2011