Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-28:2020

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 28: Bestämning av totalt innehåll av polyklorerade bifenyler (PCB) genom upplösning, rengöring och GC-MS (ISO 787-28:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-28:2020

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 28: Bestämning av totalt innehåll av polyklorerade bifenyler (PCB) genom upplösning, rengöring och GC-MS (ISO 787-28:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the total content of polychlorinated biphenyls (PCBs), checking for all 209 possible congeners in pigment materials.
This document is applicable to a working range from1 mg/kg to 150 mg/kg. The lower quantitation limit of this method is 1 mg/kg per congener. Results below 1 mg/kg are considered to be qualitative only.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 787-28:2020

Allmänna provningsmetoder för pigment och fyllnadsmedel - Del 28: Bestämning av totalt innehåll av polyklorerade bifenyler (PCB) genom upplösning, rengöring och GC-MS (ISO 787-28:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: General methods of tests for pigments and extenders - Part 28: Determination of total content of polychlorinated biphenyls (PCB) by dissolution, cleanup and GC-MS (ISO 787-28:2019)

Artikelnummer: STD-80025598

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-11-04

Antal sidor: 32