Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-4:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 4: Bestämning av kulöristiska egenskaper och dispergerbarhet av vita pigment i polyetylen med två-vals valsning (ISO 23900-4:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-4:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 4: Bestämning av kulöristiska egenskaper och dispergerbarhet av vita pigment i polyetylen med två-vals valsning (ISO 23900-4:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 23900-4:2015 specifies a method of determining the colouristic properties of a test pigment in polyethylene (PE) relative to a standard, and the ease of dispersion DHPE of pigments from the differences in tinting strength of dispersing colouring materials under various conditions. The method is appropriate for use with white pigments.

Ämnesområden

Tillsatsmaterial för plast (83.040.30) Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23900-4:2018

Pigment och fyllnadsmedel - Metoder för dispergering och bedömning av dispergerbarhet i plaster - Del 4: Bestämning av kulöristiska egenskaper och dispergerbarhet av vita pigment i polyetylen med två-vals valsning (ISO 23900-4:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Pigments and extenders - Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics - Part 4: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll milling (ISO 23900-4:2015)

Artikelnummer: STD-80006912

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-25

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 13900-4:2004