Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23157:2022

Bestämning av halten silanolgrupper på ytan av pyrogen kiseldioxid - Reaktionsgaskromatografisk metod (ISO 23157:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23157:2022

Bestämning av halten silanolgrupper på ytan av pyrogen kiseldioxid - Reaktionsgaskromatografisk metod (ISO 23157:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the silanol group content on the surface of fumed silica by reaction gas chromatographic method.

Ämnesområden

Pigment och fyllmedel (87.060.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 23157:2022

Bestämning av halten silanolgrupper på ytan av pyrogen kiseldioxid - Reaktionsgaskromatografisk metod (ISO 23157:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Determination of the silanol group content on the surface of fumed silica - Reaction gas chromatographic method (ISO 23157:2021)

Artikelnummer: STD-80038634

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-10-17

Antal sidor: 24