Standard Svensk standard · SS-ISO 4626:2023

Flyktiga organiska vätskor — Bestämning av kokpunktsintervallet för organiska lösningsmedel som används som råvaror till färger och lacker (ISO 4626:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4626:2023

Flyktiga organiska vätskor — Bestämning av kokpunktsintervallet för organiska lösningsmedel som används som råvaror till färger och lacker (ISO 4626:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the boiling range of liquids that boil between 30 °C and 300 °C at normal pressure, and that are chemically stable and do not corrode the apparatus during the distillation.


The method is applicable to organic liquids such as hydrocarbons, esters, alcohols, ketones, ethers and similar products.


NOTE 1        The method differs from that described in ISO 918 with respect to the volume of the distillation flask, the type of cooler and the distillation receiver.


NOTE 2        The method differs from that specified in ISO 3405 with respect to the volume of the distillation flask and the diameter of the hole in the flask support.

Ämnesområden

Lösningsmedel (87.060.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 4626:2023

Flyktiga organiska vätskor — Bestämning av kokpunktsintervallet för organiska lösningsmedel som används som råvaror till färger och lacker (ISO 4626:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 919 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Volatile organic liquids — Determination of boiling range of organic solvents used as raw materials (ISO 4626:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80044710

Utgåva: 1

Fastställd: 2023-08-11

Antal sidor: 32