Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3233-3:2015

Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 3: Beräkning av volymtorrhalten genom en ISO 3251 bestämd vikttorrhalt, produktens densitet och lösningsmedlens densitet (ISO 3233-3:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3233-3:2015

Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 3: Beräkning av volymtorrhalten genom en ISO 3251 bestämd vikttorrhalt, produktens densitet och lösningsmedlens densitet (ISO 3233-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 3233 a simple practical method for calculating the non-volatile matter by volume, NVV, of a coating material from the non-volatile-matter content, NV, the density of the coating material, and the density of the solvents. Using the non-volatile matter by volume results and the density obtained in accordance with this part of ISO 3233, it is possible to calculate the theoretical spreading rate of a coating material.This part of ISO 3233 is not applicable to coating materials which exceed the critical pigment volume concentration (CPVC).

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3233-3:2015

Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 3: Beräkning av volymtorrhalten genom en ISO 3251 bestämd vikttorrhalt, produktens densitet och lösningsmedlens densitet (ISO 3233-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of non-volatile matter - Part 3: Determination by calculation from the non-volatile-matter content determined in accordance with ISO 3251, the density of the coating material and the density of the solvent in the coating material (ISO 3233-3:2015)

Artikelnummer: STD-8014385

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-02-01

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 23811:2009