Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-2:2016

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av beläggningar med hög impedans - Del 2: Datainsamling (ISO 16773-2:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-2:2016

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av beläggningar med hög impedans - Del 2: Datainsamling (ISO 16773-2:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
-

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-2:2016

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av beläggningar med hög impedans - Del 2: Datainsamling (ISO 16773-2:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 2: Collection of data (ISO 16773-2:2016)

Artikelnummer: STD-8020021

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-04-18

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 16773-2:2007