Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-1:2016

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av beläggningar med hög impedans - Del 1: Termer och definitioner (ISO 16773-1:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-1:2016

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av beläggningar med hög impedans - Del 1: Termer och definitioner (ISO 16773-1:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 16773 defines terms for electrochemical impedance spectroscopy (EIS) for use in the other parts of ISO 16773.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16773-1:2016

Färg och lack - Elektrokemisk impedansspektroskopi (EIS) av beläggningar med hög impedans - Del 1: Termer och definitioner (ISO 16773-1:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens - Part 1: Terms and definitions (ISO 16773-1:2016)

Artikelnummer: STD-8020020

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-04-18

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 16773-1:2007