Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15234:2010

Färg och lack - Provning av formaldehydemitterande ytbehandling respektive skumplast av melamin - Bestämning av koncentration (steady state) formaldehyd i en liten testkammare (ISO 15234:1999)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15234:2010

Färg och lack - Provning av formaldehydemitterande ytbehandling respektive skumplast av melamin - Bestämning av koncentration (steady state) formaldehyd i en liten testkammare (ISO 15234:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies a test method for determining the equilibrium concentration of formaldehydefrom formaldehyde-emitting coatings and melamine foams in a small test chamber.It describes the determination of the equilibrium concentration of formaldehyde that is established in air at 23 °C and50 % relative humidity. The test closely simulates practical conditions and can be performed on a laboratory scale.Good correlation is obtained with values obtained on samples of the same material in a 40 m3 test chamber. Themethod, which is simple to perform, is therefore suitable for the preliminary determination of limits that have to beadhered to.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15234:2010

Färg och lack - Provning av formaldehydemitterande ytbehandling respektive skumplast av melamin - Bestämning av koncentration (steady state) formaldehyd i en liten testkammare (ISO 15234:1999)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Testing of formaldehyde-emitting coatings and melamine foams - Determination of the steady-state concentration of formaldehyde in a small test chamber (ISO 15234:1999)

Artikelnummer: STD-76047

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-29

Antal sidor: 28