Standard Svensk standard · SS 19104 + Bilaga

NCS-färgprover - Betraknings- och mätvillkor samt toleranser

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 19104 + Bilaga

NCS-färgprover - Betraknings- och mätvillkor samt toleranser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna standard ger allmänna rekommendationer för hur NCS-färgprover skall
användas. Standardens huvudsakliga uppgift är att (a) fastställa villkoren för bestämning
visuellt eller instrumentellt av ett färgprovs NCS-beteckning, (b) definiera
de samband mellan psykometriskt bestämda NCS-beteckningar och motsvarande
CIE-färgvalenser som skall användas i detta sammanhang, samt (c) fastlägga noggrannhetskrav
för NCS-likare och NCS-färgprover.
Kompletterande material
Till standarden hör textfiler, levererade i en zipfil

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 19104 + Bilaga

NCS-färgprover - Betraknings- och mätvillkor samt toleranser
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: NCS-colour samples - Observation and measurement conditions and tolerances

Artikelnummer: STD-27101

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-03-18

Antal sidor: 11

Ersätter: SS 19103 , SS 19101 , SS 19103 T1