Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8130-10:2021

Pulverfärg - Del 10: Bestämning av filmbildningseffektivitet (ISO 8130-10:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8130-10:2021

Pulverfärg - Del 10: Bestämning av filmbildningseffektivitet (ISO 8130-10:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the mass fraction in per cent (%) of a sprayed coating powder which is deposited on a test item under known spray gun and environmental conditions.
The method is applicable to powders applied by corona or tribo charging and can be used to compare the deposition efficiency of different powders with the same or different gun with the same powder.
This method is only used for comparison when powders or guns are evaluated consecutively, as the influence of the environment and the equipment can vary significantly with time and location.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8130-10:2021

Pulverfärg - Del 10: Bestämning av filmbildningseffektivitet (ISO 8130-10:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Coating powders - Part 10: Determination of deposition efficiency (ISO 8130-10:2021)

Artikelnummer: STD-80030401

Utgåva: 2

Fastställd: 2021-07-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 8130-10:2010