Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7784-1:2023

Färg och lack - Bestämning av nötningshärdighet - Del 1: Metod med slippappertäckta hjul och roterande prov (ISO 7784-1:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7784-1:2023

Färg och lack - Bestämning av nötningshärdighet - Del 1: Metod med slippappertäckta hjul och roterande prov (ISO 7784-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the resistance to abrasion of coatings, for which two loaded, freely rotatable but eccentrically arranged abrasive-paper covered wheels affect the coating of the rotating test specimen.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7784-1:2023

Färg och lack - Bestämning av nötningshärdighet - Del 1: Metod med slippappertäckta hjul och roterande prov (ISO 7784-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 667 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 067,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to abrasion - Part 1: Method with abrasive-paper covered wheels and rotating test specimen (ISO 7784-1:2023)

Artikelnummer: STD-80041340

Utgåva: 3

Fastställd: 2023-02-27

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 7784-1:2016