Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-10:2024

Färg och lack – Bedömning av mängd och storlek av fel samt intensitet av enhetliga förändringar i utseende – Del 10: Beteckning för grad av filiformkorrosion (ISO 4628-10:2024)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-10:2024

Färg och lack – Bedömning av mängd och storlek av fel samt intensitet av enhetliga förändringar i utseende – Del 10: Beteckning för grad av filiformkorrosion (ISO 4628-10:2024)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for assessing the amount of filiform corrosion developed from
a scribed mark by measuring the length of the longest filament L and the most frequent length M of
filaments.
Pictorial examples provided in Annex A of this document illustrate different ratings for the degree of
filiform corrosion. A comparison of the test panels with the 12 pictures in Annex A does not supersede
the obligatory numerical assessment (method 1 or 2).
ISO 4628-1 defines a system used for designating the quantity and size of defects and the intensity
of uniform changes in appearance of coatings and outlines the general principles of the system. This
system is intended to be used, in particular, for defects caused


Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 4628-10:2024

Färg och lack – Bedömning av mängd och storlek av fel samt intensitet av enhetliga förändringar i utseende – Del 10: Beteckning för grad av filiformkorrosion (ISO 4628-10:2024)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes — Evaluation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 10: Assessment of degree of filiform corrosion (ISO 4628-10:2024)

Artikelnummer: STD-82086409

Utgåva: 3

Fastställd: 2024-04-02

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 4628-10:2016