Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3233-1:2019

Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 1: Metod som bygger på en applicerad testpanel som med hjälp av Akimedes princip bestämmer volymtorrhalt och den torra filmens densitet (ISO 3233-1:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3233-1:2019

Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 1: Metod som bygger på en applicerad testpanel som med hjälp av Akimedes princip bestämmer volymtorrhalt och den torra filmens densitet (ISO 3233-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the non-volatile matter by volume (NVV) of coating materials and related products by measuring the density of a dried coating for any specified temperature range and period of drying or curing. This method determines the non-volatile matter immediately after application.
Using the non-volatile matter by volume results obtained in accordance with this document, it is possible to calculate the spreading rate of coating materials.
The method specified in this document is the preferred method for air-drying materials. Its use for other materials has not yet been tested.
Annex B gives an overview of the existing methods for determination of non-volatile-matter content and volume of non-volatile matter.
This document is not applicable to coating materials in which the critical pigment volume concentration is exceeded.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 3233-1:2019

Färg och lack - Bestämning av volymtorrhalt - Del 1: Metod som bygger på en applicerad testpanel som med hjälp av Akimedes princip bestämmer volymtorrhalt och den torra filmens densitet (ISO 3233-1:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of percentage volume of non-volatile matter - Part 1: Method using a coated test panel to determine non-volatile matter and to determine dry-film density by the Archimedes principle (ISO 3233-1:2019)

Artikelnummer: STD-80018889

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-12-10

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 3233-1:2013