Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2812-2:2018

Färg och lack - Bestämning av härdighet mot vätskor - Del 2: Nedsänkning i vatten (ISO 2812-2:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2812-2:2018

Färg och lack - Bestämning av härdighet mot vätskor - Del 2: Nedsänkning i vatten (ISO 2812-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the resistance of an individual-layer or multi-layer system of coating materials to the effects of water by partial or full immersion.
This method enables the determination of the effects of water on the coating and, if necessary, the assessment of the damage to the substrate.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2812-2:2018

Färg och lack - Bestämning av härdighet mot vätskor - Del 2: Nedsänkning i vatten (ISO 2812-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of resistance to liquids - Part 2: Water immersion method (ISO 2812-2:2018)

Artikelnummer: STD-80008754

Utgåva: 3

Fastställd: 2018-12-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN ISO 2812-2:2007