Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2811-1:2023

Färg och lack - Bestämning av densitet - Del 1: Pyknometermetod (ISO 2811-1:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2811-1:2023

Färg och lack - Bestämning av densitet - Del 1: Pyknometermetod (ISO 2811-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the density of paints, varnishes and related products using a metal or Gay-Lussac pycnometer.
The method is limited to materials of low or medium viscosity at the temperature of test. The Hubbard pycnometer (see ISO 3507) can be used for highly viscous materials.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 2811-1:2023

Färg och lack - Bestämning av densitet - Del 1: Pyknometermetod (ISO 2811-1:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of density - Part 1: Pycnometer method (ISO 2811-1:2023)

Artikelnummer: STD-80041054

Utgåva: 4

Fastställd: 2023-02-13

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 2811-1:2016