Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-7:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 7: Elektriskt motstånd mot våtfilm (ISO 22553-7:2020)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-7:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 7: Elektriskt motstånd mot våtfilm (ISO 22553-7:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the wet-film resistivity of an electro-deposition coating (e coat) for automotive industries and other general industrial applications, e.g. chiller units, consumer products, radiators, aerospace, agriculture.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-7:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 7: Elektriskt motstånd mot våtfilm (ISO 22553-7:2020)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 7: Electrical wet-film resistance (ISO 22553-7:2020)

Artikelnummer: STD-80031124

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-09-07

Antal sidor: 24