Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-4:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 4: Beläggningsmaterialens kompatibilitet med flytande, pastaliknande och fasta främmande material (ISO 22553-4:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-4:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 4: Beläggningsmaterialens kompatibilitet med flytande, pastaliknande och fasta främmande material (ISO 22553-4:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies three different methods of electro-deposition coating material contamination with liquid, paste-like and solid foreign materials.
It is applicable to electro-deposition coatings for automotive industries and other general industrial applications, e.g. chiller units, consumer products, radiators, aerospace, agriculture.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-4:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 4: Beläggningsmaterialens kompatibilitet med flytande, pastaliknande och fasta främmande material (ISO 22553-4:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 4: Compatibility of electro-deposition coating materials with liquid, paste-like and solid foreign materials (ISO 22553-4:2019)

Artikelnummer: STD-80027101

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-01-18

Antal sidor: 24