Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-13:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 13: Bestämning av återlösande beteende (ISO 22553-13:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-13:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 13: Bestämning av återlösande beteende (ISO 22553-13:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for determining the re-solving effect of electro-deposition coatings.
It applies to electro-deposition coatings for automotive industries and other general industrial applications, e.g. chiller units, consumer products, radiators, aerospace, agriculture.

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22553-13:2021

Färg och lack - Elektrodeponeringsbeläggningar - Del 13: Bestämning av återlösande beteende (ISO 22553-13:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Electro-deposition coatings - Part 13: Determination of re-solving behaviour (ISO 22553-13:2021)

Artikelnummer: STD-80032348

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-11-15

Antal sidor: 16