Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22518:2020

Färg och lack - Bestämning av lösningsmedel i vattenspädbara färger och färgsystem - Gaskromatografisk metod (ISO 22518:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22518:2020

Färg och lack - Bestämning av lösningsmedel i vattenspädbara färger och färgsystem - Gaskromatografisk metod (ISO 22518:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the gas-chromatographic determination of the solvents in water-thinnable paints and varnishes, binder solutions, emulsions and dispersions.
With the precision stated in Clause 13, single components above 0,02 % (mass fraction) can be determined quantitatively.
The method defined in this document is not applicable for the determination of Volatile Organic Compounds (VOC) and Semi-Volatile Organic Compounds (SVOC) content.
NOTE For the determination of VOC and SVOC, see ISO 11890-2[2].

Ämnesområden

Färg och lack (87.040)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 22518:2020

Färg och lack - Bestämning av lösningsmedel i vattenspädbara färger och färgsystem - Gaskromatografisk metod (ISO 22518:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel: Paints and varnishes - Determination of solvents in water-thinnable coating materials - Gas-chromatographic method (ISO 22518:2019)

Artikelnummer: STD-80026706

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-12-17

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 22518:2019