Standard Svensk standard · SS-EN 1990

Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk

Status: Gällande till 2028-03-30

· Tillägg: SS-EN 1990/A1:2005
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1990

Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 935 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 935 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 696 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard ingår i vårt avtal med Boverket gällande förbetalda Eurokoder, följ länken nedan och se om du omfattas av det avtalet.
https://www.sis.se/avtal-boverket/

EN 1990 fastställer principer och krav för bärverks säkerhet, brukbarhet och beständighet, beskriver grunderna för deras dimensionering och verifiering samt ger vägledning för närliggande frågor som rör tillförlitligheten hos bärverk, och är avsedd för byggherrar och beställare, konstruktörer, entreprenörer och myndigheter. 

EN 1990 är avsedd att användas tillsammans med EN 1991 - EN 1999 för dimensionering av byggnader och anläggningar, inklusive geotekniska aspekter, dimensionering av bärverk vid brand, situationer som omfattar jordbävningar, utförandeskedet samt tillfälliga konstruktioner. 

EN 1990 kan tillämpas för dimensionering av bärverk där andra material eller andra laster förekommer än de som omfattas av EN 1991 -  EN 1999. 

EN 1990 kan även tillämpas för utvärdering av befintliga bärverk, dimensionering av reparations- och ändringsarbeten eller vid utvärdering av ändrad användning av ett bärverk. 

Följande generella förutsättningar gäller för EN 1990: 

  • val av bärande system och dimensionering av bärverk görs av personer med erforderlig kompetens och erfarenhet; 
  • utförandet sker av personer med lämplig yrkesskicklighet och erfarenhet; 
  • erforderlig tillsyn och kvalitetsstyrning utförs under projektering och utförande, dvs. på fabriker, verkstäder och på byggplatsen; 
  • byggmaterial och produkter används enligt de specifikationer som anges i EN 1990 eller i EN 1991 - EN 1999 eller i aktuella utförandestandarder, referensdokument eller produktspecifikationer; 
  • bärverket kommer att underhållas på erforderligt sätt; 
  • bärverket kommer att användas i enlighet med de antaganden som görs vid dimensioneringen. 

Det är tillåtet att använda alternativa dimensioneringsregler, som skiljer sig från de råd som anges i EN 1990, under förutsättning att det påvisas att de alternativa reglerna uppfyller kraven i de aktuella principerna och leder till att minst den säkerhetsnivå, brukbarhet och beständighet uppnås som kan förväntas vid användning av eurokoderna.

Omfattning
(1) EN 1990 establishes Principles and requirements for the safety, serviceability anddurability of structures, describes the basis for their design and verification and givesguidelines for related aspects of structural reliability.(2) EN 1990 is intended to be used in conjunction with EN 1991 to EN 1999 for thestructural design of buildings and civil engineering works, including geotechnical as-pects, structural fire design, situations involving earthquakes, execution and temporarystructures. NOTE For the design of special construction works (e.g. nuclear installations, dams, etc.), other provi-sions than those in EN 1990 to EN 1999 might be necessary. (3) EN 1990 is applicable for the design of structures where other materials or otheractions outside the scope of EN 1991 to EN 1999 are involved. (4) EN 1990 is applicable for the structural appraisal of existing construction, in devel-oping the design of repairs and alterations or in assessing changes of use. NOTE Additional or amended provisions might be necessary where appropriate.

Ämnesområden

Tekniska aspekter (91.010.30) Eurokod 0 och 1, Grundläggande dimensioneringsregler och laster (91.070.01) Eurokod, grund (91.070.50) Eurokod, bro (91.070.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1990

Eurokod - Grundläggande dimensioneringsregler för bärverk
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 935 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 935 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 4 696 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Eurokoder, SIS/TK 203

Internationell titel: Eurocode - Basis of structural design

Artikelnummer: STD-71967

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-06-28

Gällande till: 2028-03-30

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 1990

Parallell utgåva: SS-EN 1990:2023