Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19650-2:2019

Organisering och digitalisering av information för byggd miljö, innefattande byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering – Del 2: Informationsleverans vid överlämning av tillgångar (ISO 19650-2:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19650-2:2019

Organisering och digitalisering av information för byggd miljö, innefattande byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering – Del 2: Informationsleverans vid överlämning av tillgångar (ISO 19650-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies requirements for information management, in the form of a management process, within the context of the delivery phase of assets and the exchanges of information within it, using building information modelling.
This document can be applied to all types of assets and by all types and sizes of organizations, regardless of the chosen procurement strategy.

Ämnesområden

IT-tillämpningar inom bygg- och anläggningsindustri (35.240.67) Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19650-2:2019

Organisering och digitalisering av information för byggd miljö, innefattande byggnadsinformationsmodellering (BIM) – Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering – Del 2: Informationsleverans vid överlämning av tillgångar (ISO 19650-2:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)

Artikelnummer: STD-80009253

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-08

Antal sidor: 44