Standard Svensk standard · SS-EN 15287-2:2008

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 2: Skorstenar för rumsförslutna eldstäder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15287-2:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15287-2:2008

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 2: Skorstenar för rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard beskriver metoden för att specificera konstruktion, installation och märkningskriterier för skorstenssystem, förbindelsekanaler och tilluftsledningar för rumsförslutna eldstäder. Den innehåller också information om driftsättning av en installerad skorsten.
Denna standard gäller inte:
⎯ skorstenar med beteckning H (skorstenar med högt övertryck) eller skorstenar med beteckning P (skorstenar med normalt övertryck) som betjänar mer än en eldstad
⎯ skorstenar som betjänar en blandning av fläktassisterade brännare eller brännare med forcerat drag eller eldstäder med naturligt drag
⎯ installationer med konfiguration typ C2.
Denna Europastandard gäller inte för fristående skorstenar som omfattas av EN 13084-1.
Denna standard specificerar också begränsningar för stöd för skorsten samt högsta ostödda skorstenshöjd för systemskorstenar och komponentskorstenar.
ANM. Rumsförslutna gaseldstäder klassificeras som typ C enligt CEN/TR 1749.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15287-2:2008

Skorstenar - Utformning, installation och idriftsättning av skorstenar - Del 2: Skorstenar för rumsförslutna eldstäder
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Design, installation and commissioning of chimneys - Part 2: Chimneys for roomsealed appliances

Artikelnummer: STD-80011684

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-31

Antal sidor: 96

Finns även på: SS-EN 15287-2:2008

Ersätts av: SS-EN 15287-2:2023