Standard Svensk standard · SS-EN 13384-3:2005

Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 3: Metoder för utarbetande av diagram och tabeller för skorstenar som betjänar en eldstad

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13384-3:2005

Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 3: Metoder för utarbetande av diagram och tabeller för skorstenar som betjänar en eldstad
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard ger vägledning vid utarbetande av diagram och tabeller som kan användas för att förenkla bestämning av prestanda hos skorstenar som betjänar en eldstad enligt EN 13384-1. Diagram och tabeller kan utvecklas för att vara till hjälp vid konstruktion av en skorstenskonfiguration som är lämplig för den aktuella tillämpningen utan att behöva utföra de fullständiga beräkningar som anges i EN 13384-1.
Denna Europastandard tillhandahåller inte själva diagrammen och/eller tabellerna för användning vid konstruktionen av en skorsten, utan bara metoden för att skapa sådana diagram och tabeller.

Ämnesområden

Skorstenar, schakt, kanaler (91.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13384-3:2005

Skorstenar - Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde - Del 3: Metoder för utarbetande av diagram och tabeller för skorstenar som betjänar en eldstad
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Skorstenar, SIS/TK 199

Internationell titel: Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 3: Methods for the development of diagrams and tables for chimneys serving one heating appliance

Artikelnummer: STD-80011683

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-12-02

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN 13384-3:2005