Standard Svensk standard · SS-EN 14653-2:2005

Temporära konstruktioner - Manuellt styrda hydrauliska spontningssystem för stöd vid markarbete - Del 2: Utvärdering genom beräkning eller provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14653-2:2005

Temporära konstruktioner - Manuellt styrda hydrauliska spontningssystem för stöd vid markarbete - Del 2: Utvärdering genom beräkning eller provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies methods of calculation and test to assess the conformity of manually operated hydraulic systems for groundwork support whose performance is specified in EN 14653-1.

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14653-2:2005

Temporära konstruktioner - Manuellt styrda hydrauliska spontningssystem för stöd vid markarbete - Del 2: Utvärdering genom beräkning eller provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support - Part 2: Assessment by calculation or test

Artikelnummer: STD-39534

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-29

Antal sidor: 13