Standard Svensk standard · SS-EN 14653-1:2005

Temporära konstruktioner - Manuellt styrda hydrauliska spontningssystem för stöd vid markarbete - Del 1: Produktkrav

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14653-1:2005

Temporära konstruktioner - Manuellt styrda hydrauliska spontningssystem för stöd vid markarbete - Del 1: Produktkrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies constructional and structural requirements for manually operated hydraulic shoring systems made from steel and aluminium for groundwork support.
It specifies characteristic resistances for the equipment.

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14653-1:2005

Temporära konstruktioner - Manuellt styrda hydrauliska spontningssystem för stöd vid markarbete - Del 1: Produktkrav
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support - Part 1: Product specification

Artikelnummer: STD-39533

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-29

Antal sidor: 59