Standard Svensk standard · SS-EN 13331-2

Temporära konstruktioner - Stämp- och spontsystem för schaktning - Del 2: Utvärdering genom beräkning eller provning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13331-2

Temporära konstruktioner - Stämp- och spontsystem för schaktning - Del 2: Utvärdering genom beräkning eller provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13331-2

Temporära konstruktioner - Stämp- och spontsystem för schaktning - Del 2: Utvärdering genom beräkning eller provning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Trench lining systems - Part 2: Assessment by calculation or test

Artikelnummer: STD-32932

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 8