Nyhet · 2023-11-03

Standarder + innovation = sant

Hur samspelar standarder med innovation? Hur kan organisationer jobba med innovationsledning för att driva utvecklingen framåt? I det senaste numret av SIS Perspektiv går Elisabet Spross, ny som chef för sektionen Informationsteknik och Ledningssystem på SIS, på djupet kring dessa frågor.

Grafikmänniskor.png

Standardisering dödar innovationskraften. Det har jag hört så många gånger nu att jag tappat räkningen. Och jag ska inte hymla med att jag själv tänkt exakt samma sak, flera gånger.

När du hör ordet standarder tänker du säkert på struktur, ordning och reda och effektivitet och när du tänker på innovation och utveckling kanske du föreställer dig labbrockar, nyskapande teknik och framtidens stora lösningar.

Men bakom dessa visionära bilder finns en mindre glamorös, men lika viktig, komponent: standardisering. Standarder är den osynliga ryggraden i vår teknologiska och industriella utveckling och de spelar en avgörande roll för att driva innovation och utveckling framåt.

kugghjulblå.png
För att förstå standardiseringens betydelse måste vi först förstå vad standarder är. I grund och botten är standarder gemensamma regler och riktlinjer som branscher, organisationer och tekniska system följer för att säkerställa enhetlighet och kompatibilitet. Detta innebär att en produkt eller tjänst som uppfyller dessa standarder kan fungera smidigt med andra produkter och tjänster, oavsett om de är tillverkade av olika företag eller används i olika delar av världen.

Så varför är standardisering så viktig för innovation och utveckling? Här är några viktiga skäl:

  • Förenklad interaktion och integration. Standarder gör det möjligt för olika teknologier och system att samarbeta. Tänk på usb-portar och -kablar – tack vare standardiseringen kan du koppla in en usb-enhet i nästan vilken dator som helst. Detta främjar snabbare och smidigare integration av nya teknologier och produkter.

  • Förbättrad säkerhet. Standarder kan fastställa säkerhetskrav och riktlinjer som hjälper till att minimera risker. Inom områden som medicinteknik och fordonsindustrin är standardisering kritisk för att säkerställa patienters och konsumenters säkerhet.

  • Främjande av konkurrens. Standarder skapar en spelplan med samma nivå för alla företag. Genom att följa gemensamma standarder kan även mindre företag konkurrera på lika villkor med större aktörer, vilket ökar konkurrensen och stimulerar innovation.

  • Ökad global tillgänglighet. Standarder möjliggör global handel och utbyte. När produkter och tjänster uppfyller internationella standarder blir de tillgängliga för en bredare marknad, vilket i sin tur ökar möjligheterna för innovation och tillväxt.

  • Förbättrad kvalitet och pålitlighet. Standarder kan fastställa minimikrav för kvalitet och prestanda. Detta hjälper kunder att lita på produkter och tjänster och minskar risken för felaktiga eller farliga produkter.

  • Sparad tid och resurser. När branscher enas kring standarder undviker de att uppfinna hjulet på nytt. Det sparar tid och resurser som kan riktas mot att utveckla nya innovationer och förbättringar i stället för att lösa kompatibilitetsproblem.

kugghjulgul.png

Innan jag började jobba på SIS var det närmaste jag kommit standardiseringsvärlden att jag, genom min dåvarande arbetsgivare Sweco, ingick i den tekniska kommitté som utvecklar standarder inom innovationsledning, SIS TK532. Genom mitt deltagande i den fick jag en viss förståelse för hur standardisering fungerar och varför det är viktigt.

På Sweco använde vi standarderna som en grund när vi byggde upp Sweco Sveriges eget innovationssystem. Mitt deltagande i kommittén bidrog därför till faktisk tillämpning och praktisk nytta – både för mig och organisationen.

De flesta organisationer och bolag jobbar i dag med ledningssystem för miljö och kvalitet, men merparten saknar ett ledningssystem för sitt innovations- och utvecklingsarbete. En välmående organisation behöver alla tre delarna enligt min mening.

”Vill man vara långsiktigt konkurrenskraftig och hållbar som bolag eller aktör inom offentlig sektor behöver man hitta ett sätt att inkludera innovation.”


Vill man vara långsiktigt konkurrenskraftig och hållbar som bolag eller aktör inom offentlig sektor behöver man hitta ett sätt att inkludera innovation. Det är en överlevnadsfråga – både för enskilda bolag och organisationer men också för samhället. Här kan standarderna för innovationsledning vara ett bra stöd.

Av egen erfarenhet vet jag att det är lättare att innovera om man har något att förhålla sig till. Man kan absolut genomföra kreativa sessioner. Med ett vitt papper kan man få ut en mängd idéer, både bra och mindre bra, i en ostandardiserad process. Men en idé, hur mycket potential den än kan tänkas ha, är ganska värdelös om den inte omsätts till faktisk nytta. Och för att komma hela vägen till innovation – alltså ett resultat som skapar värde – behöver man ha både kapacitet och förmåga att dels utveckla och vidareutveckla idén till koncept och sedan en slutlig lösning, dels ha förmåga och kapacitet att kunna skala lösningen så att den kommer fler till gagn.

Standarderna för innovationsledning ger en bra vägledning till hur man kan jobba systematiskt och strukturerat med innovation. Med standarderna som ramverk kan man bland annat skapa ordning bland begrepp och definitioner, bredda förståelsen för innovation och hur innovationsförmågan kan förbättras i ett företag eller organisation och förbättra samarbetet mellan olika innovationskluster.

kugghjul.png


Elisabet Spross

Chef informationsteknik och ledningssystem på SIS.
elisabet.spross@sis.se

Foto: Fredrik Hjerling

SIS Utbildningar

”En idé, hur mycket potential den än kan tänkas ha, är ganska värdelös om den inte omsätts till faktisk nytta.”

Principer för innovationsledning

1. Värdeskapande

2. Framtidsfokuserade ledare

3. Strategisk inriktning

4. Kultur för kreativitet & genomförande

5. Utnyttja insikter runt behov

6. Hantera osäkerheter

7. Anpassningsbara processer & strukturer

8. Systemperspektiv & kontinuerlig utvärdering

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

SIS Perspektiv #3

Detta är en artikel från SIS Perspektiv magasin nummer 3 2023. 

Perspektiv magasin ingår i SIS Perspektiv, en tjänst som hjälper er att effektivisera arbetet med ert ledningssystem. 

Läs mer om SIS Perspektiv här >