Nyhet · 2022-10-14

Lättare än någonsin att hålla ledningssystemet levande

SIS Perspektiv är en vidareutvecklad tjänst som ger organisationen möjlighet att arbeta mer effektivt med ledningssystemet. Ett digitalt verktyg som håller koll på avvikelser och vägledningar av relevanta standardavsnitt alltid nära till hands, är några av de inkluderade stöd som i slutändan genererar nöjdare kunder och bättre måluppfyllelse.

Perspektivnews.png

Nästan alla organisationer har ledningssystem idag, av den enkla anledningen att ett systematiskt kvalitets- och hållbarhetsarbete innebär många fördelar. De vanligaste – ISO 9001, 14001 och 45001 – tillhandahålls av Svenska institutet för standarder, SIS, som också är med och driver utvecklingen.

Kopplat till ledningssystemen har SIS under lång tid erbjudit tjänsten Perspektiv, för många känd som en auktoritet på området genom att den tillhandahållit yrkesrelaterad kunskap om kvalitets- och hållbarhetsledning. Tusentals organisationer har därigenom fått stöd som i slutändan hjälpt dem att få nöjdare kunder, uppnå sina mål och skapa goda förutsättningar för tillväxt.

SIS Perspektiv – en brygga mellan standard och ledningssystem

Nu lanseras SIS Perspektiv, en vidareutvecklad tjänst som anpassats med hänsyn till att morgondagens utmaningar kommer att kräva än mer av ledningssystemet och ställa högre krav på digitala arbetssätt.

– Ledningssystemet är organisationens ryggrad och kommer att få än större betydelse för att nå framgång framöver. Med nya SIS Perspektiv kan vi erbjuda ett optimerat stöd, med allt från kunskap och vägledning av standardinnehållet till att möjliggöra ett effektivt arbetssätt som ökar kontrollen och underlättar att hålla ledningssystemet levande, säger Helene Jansdotter-Lindholm, produktägare för SIS Perspektiv.

En av nyheterna är Perspektiv Assist, ett digitalt verktyg som utvecklats för att underlätta hela resan, från implementation till uppföljning.  

– Många kunder har uttryckt behov av ett verktyg som gör det enkelt att hålla koll på alla avvikelser och följa projektets status löpande. Vi har satsat mycket på att få till ett intuitivt gränssnitt, där användaren alltid har relevanta standardavsnitt och vägledning nära till hands.

I grundutförandet inkluderar SIS Perspektiv även ett abonnemang på de mest centrala standarderna inom kvalitets-, arbetsmiljö-, miljö- och hållbarhetsledning.

Nästa steg: Utveckla ett användarforum

Utvecklingen av SIS Perspektiv är en del av större satsning på att möta användarnas behov och tillgängliggöra standarder på nya sätt.

– Det känns rätt att erbjuda den här utökade tjänsten. Ledningssystemen är lika viktiga för oss som för våra kunder.    

Efter den första versionen som lanseras nu, finns planer på att fortsätta utveckla SIS Perspektiv.

– Som med all tjänsteutveckling är det a och o att lyssna på användarna, därför ska vi vara lyhörda och låta deras behov styra. Redan nu har vi identifierat att många vill ha möjlighet att kunna utbyta tankar och erfarenheter med andra som jobbar med samma frågor, så framöver ska SIS Perspektiv även erbjuda ett användarforum, säger Helene Jansdotter-Lindholm.


SIS Perspektiv

SIS Perspektiv optimerar organisationens förutsättningar att rikta fokus på kvalitet, miljö och hållbarhet.

Kontakt

Vill du veta mer om nya SIS Perspektiv?
Kontakta Helene Jansdotter-Lindholm

helene.jansdotter.lindholm@sis.se
08-5555 2007